Skälsbäck Skolmuseum

Funktion           namn                              tel.nr.                 mobil                     e-postadress

Ordförande      Conny Lindgren            0481-73021    070-6006823     

  

Kassör             Per Lindgren                                        070-6173073        perlin75@gmail.com

 

Sekreterare      Jeanette Lindvall                                 076-1893073        jeanettejohansson700@gmail.com

 

Ledamot          Kicki Svensson                                     070-3054590         kicki.usvensson@gmail.com

 

Ledamot          Birger Frööjd                                         073-5026848         bfroodj@gmail.com

 

För mer information eller frågor maila till nedstående adress.

Skalsbacksskolmuseum@gmail.com                            

 

Guidning i skolmuseet, ring Conny Lindgren 0481-73021

 

Beställning av fika till grupper ring 0481-73021

 

 

Föreningens bankgiro: 481-0958

Föreningens Swishnummer 123 535 06 57.

Föreningens organisationsnummer: 832800-3440